CV NAUCZYCIEL

Nauczyciel to osoba, której doświadczenie, wykształcenie oraz cechy osobowościowe pozwalają na prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Zawód nauczyciela jest zawodem wymagającym umiejętności połączenia wiedzy z zakresu przedmiotu nauczania oraz odpowiedniego podejścia pedagogicznego. Tylko połączenie obu tych czynników gwarantuje sukces w zawodzie.

Aplikujesz na stanowisko Nauczyciela ? Zobacz przykładowe CV dla Nauczyciela i stwórz idealny życiorys. Sprawdź o czym powinieneś pamiętać komponując swoje CV.


Wzór CV Nauczyciel

Zobacz jak może wyglądać Twoje CV  (stwórz CV i list motywacyjny tutaj)


list motywacyjny

Wzór CV Moon doskonale pasuje na stanowisko barmana / barmanki . Powyższy wzór CV charakteryzuje się przejrzystym układem, przyjemną kolorystyką oraz lekkimi dodatkami graficznymi. Moon to prosty i atrakcyjny wzór CV, który w skuteczny sposób podkreśli Twoje kompetencje.


kod


Nauczyciele wykonują zawód zaufania publicznego, pracę o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i troski o realizację interesu publicznego. Rodzice powierzają ich opiece swoje dzieci, a Państwo – młodych obywateli, których trzeba wyedukować i wpoić ogólnie przyjęte normy etyczne.

Jakie cechy osobowości powinna posiadać osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciel?

 • wytrwałość
 •  cierpliwość
 • wyrozumiałość
 • optymizm
 • żywe usposobienie
 • sumienność
 • pracowitość
 • uczciwość
 • prawość
 • rzeczowość

Prowadzenie lekcji jest sednem pracy nauczyciela. Podczas zajęć uczniowie poznają nowy materiał, który później podlega opracowywaniu. Ponadto podczas lekcji systematyzowana jest wiedza, powtarzany materiał, utrwalane zdobyte informacje i umiejętności.

Jakimi kompetencjami powinna się wyróżniać osoba pracująca na tym stanowisku?

 • umiejętności samokształcenia
 • plastyczność myślenia i zdolności przystosowania się do różnych sytuacji
 • umiejętność planowania i organizowania pracy, z wykorzystaniem metod aktywnych
 • kultura osobista i takt
 • umiejętność pracy w grupie i z grupą
 • zgodność słów z postępowaniem

Nauczyciel to nie tylko osoba przekazująca wiedzę, ale również, a może przede wszystkim – wychowawca. Dlatego idealny pedagog powinien umieć nawiązać bezpośredni i dobry kontakt z uczniem, czyli oparty na wzajemnym szacunku i dialogu.

Warto wspomnieć, że często nauczyciele prowadzą, oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych, rozmaite zajęcia dodatkowe. Część z nich ma na celu wyrównanie szans słabszych uczniów, inne – pogłębianie wiedzy zdolniejszej grupy wychowanków. Organizuje się też zajęcia dedykowane dla szerszej grupy uczniów, które mają poszerzać horyzonty, rozbudzać zainteresowania, kształtować postawę prospołeczną i wiele innych.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje oraz wzór cv nauczyciel ułatwią Tobie komponowanie swojego CV. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowoczesnego Kreatora CV, który w prosty i szybki sposób wyróżni Twoją aplikację.

oferty pracy

CV NAUCZYCIEL dnia 6 maja 2016 rated 4.9 of 5